Brak pluginu Flash
Dotacje :

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH DOTACJI:

Przedsięwzięcie zakłada wprowadzenie na rynek nowej usługi w postaci bezwykopowych prac budowlanych opartej o wdrażaną technologię przecisku poziomego sterowanego. Warunkiem wprowadzenia nowej usługi jest zakup kompletu specjalistycznych maszyn wchodzących w skład całkowicie niezależnego zestawu, gwarantującego samodzielne wykonanie powierzonego zadania. Najważniejszy element zestawu stanowi sterowana wiertnica pozioma. Technologia poziomego przecisku sterowanego pozwala na wykonanie prac w różnych warunkach gruntowych w terenie zurbanizowanym, pod różnego rodzaju przeszkodami, z możliwością precyzyjnego sterowania kierunkiem wiercenia.

Nowa usługa poziomego przecisku sterowanego ma zastosowanie w następujących obszarach budowy i prowadzenia sieci i rurociągów:

- elektrycznych
- gazowych, pary, cieczy specjalnych
- wodno-kanalizacyjnych (również ze spadkiem)

- cieplnych
jak również w obszarze napraw, uszczelnień, renowacji, rekonstrukcji czy wymian w/w sieci oraz powiększaniu
przewodów (zwiększanie średnicy dotychczasowych kanałów).

 Technologia przewiertów poziomych sterowanych stosowana jest zawsze tam, gdzie występują następujące przeszkody:
- drogi lokalne, powiatowe, wojewódzkie
- autostrady
- tory kolejowe
- wjazdy betonowe

- brzegi rzek, wały przeciwpowodziowe

- pasy startowe, lotniska
- place utwardzone (np. kostka brukowa)

- chronione tereny zielone oraz tereny mocno zurbanizowane (w celu uniknięcia dewastacji terenu)

- tereny mokre, o niskim poziomie wód gruntowych

- tereny ilaste, gliniane, skaliste

- w przypadku płytko położonych sieci instalacyjny nadmiernie utrudniających lub uniemożliwiających roboty ziemne

oraz coraz częściej w miejscach, gdzie nie występują przeszkody, np. wzdłuż dróg ze względu na szybkość, niższe koszty prac oraz precyzję tej metody.

 

Na podstawie danych publikowanych przez Polską Fundację Technik Bezwykopowych (PFTB) jeszcze do niedawna w Polsce technologie bezwykopowej budowy stosowane były przede wszystkim do budowy przewodów podziemnych pod przeszkodami terenowymi, takimi jak rzeki, drogi, tory kolejowe, lub na znacznych głębokościach. Obecnie technologia ta staje się coraz bardziej efektywna ekonomicznie w porównaniu z technologiami tradycyjnymi, wykopowymi, ponadto mają one wiele zalet, w związku z tym stosuje się je nawet na niewielkich głębokościach, niekoniecznie pod przeszkodami terenowymi, a często wzdłuż dróg i ulic.

Zgodnie z analizą zmian na rynku i historią dotychczasowych zleceń wdrażana usługa będzie stanowiła dla Wnioskodawcy nowe, niezależne źródło dochodu. Wstępne obawy dotyczące „kanibalizacji” usług wykopowych i bezwykopowych nie potwierdziły się, bowiem rynek zleceń ulega prostemu podziałowi: zlecenia z wykorzystaniem prac wykopowych bądź zlecenia z wykorzystaniem wyłącznie prace bezwykopowych. Nowa usługa oraz przypisany zespół pracowników będzie stanowić niezależną strategiczną jednostkę biznesową (SBU).

Nowa usługa będzie stanowiła rozszerzenie obecnej oferty usług Wnioskodawcy. Technologia przecisku poziomego sterowanego umożliwi Wnioskodawcy pozyskanie nowych klientów instytucjonalnych, samorządowych czy publicznych, których zlecenia wymagają zastosowania przez wykonawcy technologii bezwykopowej. Nowa usługa spotka się również z ogromnym zainteresowaniem obecnych klientów, którzy dążą do obniżenia kosztów inwestycji oraz zminimalizowania wpływu inwestycji na otoczenie i środowisko naturalne.

 


Wykonawstwo sieci zewnętrznych oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych i ciepłowniczych


Wykonawstwo węzłów ciepłowniczych


 

                         +48 513 123 885

                                      

                                    pgomega@pgomega.com.pl